Kulüp Kuralları

ÜYELİĞE KABUL VE ÜYELİĞİN BAŞLAMASI:


MADDE 1:

1.1.-Adayların üyeliğe kabul edilmesi Kulüp yönetiminin onayı ile gerçekleştirilir.

Üye adayı, Üyelik Başvuru Formunda yazılı tüm kurallara, işbu sözleşmeye ve yönetmeliğe uyacağını, üyelik formunda yazılı olan bilgilerinin doğru olduğunu ve sosyal tesislerde yapılacak spor aktivitelerine engel bir hastalığı ve sorunu bulunmadığını, sağlığıyla ilgili doğru bilgiler verdiğini, bu kapsamda doğabilecek olumsuz tüm durumlarda sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu, Kulüp ve personeline karşı hiçbir sorumluluk yüklemeyeceğini, Kulübe karşı hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Üyeliğe kabul ve devam aşamasında bildirmediği bir sağlık sorunu bulunursa veya ortaya çıkarsa bunlardan dolayı meydana gelebilecek hastalık, sakatlanma vesaire durumlardan ve/veya Kulüp aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Kulüp hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye/aday üyeye aittir.

1.2.-Kulübe ilk defa üye olanlar üyelik aidatlarını veya yıllık ücretlerini ödemek zorundadır. Ödemeler nakden veya kredi kartı ile yapılır. Kulüp üyeliğinin aktivasyonu ancak bu işlemler yapıldıktan sonra başlar.

1.3.-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen aday üye ve/veya üyeliği iptali edilen ve/veya sona eren üye, Kulüp’ten, ödediği kulübe giriş ve üyelik ücretinin iadesi dahil olmak üzere herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu ve beyan eder.

ÜYELİK TÜRLERİ VE FİYAT LİSTESİ:


MADDE2:

Üyelik türleri ve bedelleri Kulüp Yönetimi tarafından tespit edilir ve gerektiğin de değiştirilebilir.

AKTİVİTELER/EKSTRA ÜNİTELERİN, TESİSLERİN KULLANIM PROSEDÜR VE KURALLARI:


MADDE 3:

3.1.- Üyelik kartı, Üyeye yıllık kart bedeli karşılığında verilecek olup, Üye iş bu kartın mülkiyetinin Kulüp’e ait olduğunu, Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kartın Kulüp’e teslim edileceğini kabul ve beyan eder. Üye, kaybedilmiş çalınmış veya hasar görmüş kartlar için Kulüp fiyat listesinde belirtilen ücreti ödemeyi, Dalyan Kulüp kartının sadece Dalyan Kulübe giriş imkanı sağlamak ile beraber her sene için kulüp tarafından belirlenecek bir bedele tabi olduğunu ve Dalyan Kulüp kartının sağlamış olduğu indirimlerin ve anlaşmalı firmaların değişiklik gösterebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.- Üye, üyelik kartının şahsa münhasır olduğunu ve üyelik kartının bir başkasına kullandırmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3.-Havuz kullanım şartları görünür bir yerde asılı bulunmaktadır ve Üyeler bu şart ve talimatları uygulamayı aynen kabul etmiş sayılır.

3.4.- Soyunma odasındaki dolaplar günlük kullanım içindir.Üyeler eşyalarını dolap içerisine koymakla ve kilitlemekle yükümlüdür, soyunma odasında kaybolan veya çalınan tüm kıymetli eşyaların (kıymetli takı cüzdan, kıyafet, nakit para, vb.)sorumluluğu Üyeye aittir. Üyeler bu konuda yönetimden kayıp malzeme bedeli karşılığı talepte bulunamaz.

3.5.- Dolaplar kilitli bırakılmamalıdır, kulüp kapanış saatinden sonra kilitli bırakılan tüm dolaplar yönetim tarafından açılacak ve tutanak tutulup içindekiler kayıp eşya olarak saklanacaktır. Kayıp eşyalar bir ay içerisinde alınmazsa, bu eşyalar imha edilebilecek olup, bu konuda Yönetim/Kulüp sorumlu tutulmayacaktır.

3.6.- Kulüp zaman zaman göndereceği, bildireceği ve ilan edeceği (sirküler, bildiri, kulüp içinde asacağı poster duyurusu, çalışma esasları gibi)uygulama esasları ile Kulübün aktivitelerini ve kullanım şartlarını belirler. Kulüp ayrıca sunduğu hizmetleri aktiviteleri ve Kulüpten yararlanma imkanlarını, Kulübün çalışma saatlerini bir bildirime gerek olmaksızın değiştirebilir.

3.7.-Üye, Kulüp elemanlarının tıbbi  eğitimi bulunmadığını bildiğini, Üyenin kendi fiziki durumu veya beden egzersizleri yapabilme kabiliyeti ile ilgili tereddüttü olması halinde, herhangi bir egzersize başlamadan önce  bağımsız tıbbi danışmanlık alması gerektiğini kabul ve beyan eder. Kulübün, üyelerin her ne sebeple olursa olsun üyelikleri suresince veya sair zamanda Kulüp içerisinde meydana gelebilecek her türlü yaralanma ve sakatlanma gibi problemlerinden ve bunların sonuçlarından doğabilecek isteklerinden cezai ve hukuki sorumluluğu yoktur.Üye bu hususu kabul ettiğini şimdiden beyan eder.

3.8.-Kulüpten yararlanan kişiler (üye ve misafirleri) tesisi kullanırken oluşabilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık probleminden Kulüp’ün/İşletmenin veya bağlı olduğu şirketin, Kulüp/İşletme yönetici ve çalışanlarının sorumlu olmadığını, Kulüp’ü/İşletmeyi veya bağlı olduğu şirketin işletmeci, yönetici ve çalışanlarını, olabilecek herhangi bir sakatlanma ve sağlık problemi nedeniyle dava etmeyeceğini, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

3.9.-Kulüp Yönetimi, tamamen kendi takdirine göre üyelik koşullarını değiştirmek, gerekli gördüklerini iptal etmek, koşullar eklemek ve kulübü veya işletmesini başkalarına devretmek hakkına haiz olup üyeler bu hususları şimdiden kabul etmişlerdir.

3.10.- Kulüp, bakım, onarım veya temizlik işleri için ya da Kulüp tesislerine erişimin kısıtlanmasını haklı kılan sağlık ve vb. sebeplerden ötürü tesisleri kapatmak veya tesislere girişi kısıtlamak hakkını saklı tutar.

3.11.-Kulüp Kuralları, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup Üye, Kulüp Kurallarına uymayı açık bir biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. 

SEANS KULLANIMI (TENİS VE ÖZEL DERS) 


MADDE 4:

4.1.- Seanslık hizmetlerin verilmesi yalnızca Üyelik Hizmetler Departmanı’ndan satın alınacak seansa randevu alınması ile başlar. 10’lu ders paketlerin kullanım süresi 1buçuk ay; 20’li ders paketlerin kullanım süresi 3 aydır.

4.2.- Satın alınan seanslar sebepsiz olarak kullanılmadığı/kullanılamayacağı ileri sürülerek iade edilemez. Kulüp, seanslık üyelik paketleri alternatifleri ile üyelere toplu alımlarda fiyat avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle; sağlık nedeniyle iptale neden olan seanslar doktor raporu ile belgelendirilmelidir.
İptaller randevu saatinden 1 gün önceden yapılmak zorundadır.1 gün önceden iptal edilmeyen randevulara ait seansların hizmeti daha sonra verilmeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında, geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez, bu seansa ait randevu sistemden otomatik olarak iptal edilir, ücret iadesi de yapılamaz.

Örnek; Seansa 15 dk. Geç kalındı ise seans 60 dk. olarak değil 45 dk. olarak uygulanır. Seanslık hizmetler tamamıyla Üye tarafından talep edilen ve Kulüp tarafından talep üzerine verilen kişiye özel bir hizmettir. Bu hizmeti alan üyeler; aksini yazılı olarak beyan etmedikleri sürece; Kulüp ve eğitmenler tarafından spor yapmak konusunda sağlıklı ve yeterli olarak kabul edilirler.

4.3.-Üye’nin seanslık hizmetleri almak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğunu taşıyıp taşımadığı kendi sorumluluğunda olup, Kulüp’ün ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin her ne sebeple olursa olsun seanslık hizmetler süresince meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Kulüp’ün ve eğitmenlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır.

4.4.-Kulüp’ün kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı veya sözlü hiçbir taahhüttü yoktur. Kulüp’ün, seanslık hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kez seanslık hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5:


Dalyan Club kartının sağlamış olduğu özel avantajlardan olan ve başka kişilerce işletilen/ileride Dalyan Club kartının sağlamış olduğu özel indirimlere eklenecek tesisler ve birimler (örn. kuaför, cafe, hastane vb.) Kulüp üyeliği kapsamında olmayıp, bu birimlerden alınan mal ve hizmetlerden doğan zararlardan ve bu hizmetlerde meydana gelebilecek aksama ve değişikliklerden Kulüp sorumlu değildir.

ÇOCUK KLÜBÜ KULLANIMI


MADDE 6:

6.1.-Üye ve üye misafiri 6 – 12 yaş arası çocukların kullanımı içindir.

6.2.- Tüm yaş gurubundaki çocukların üyeliklerde ( yaz okulu – kış okulu – performans – özel ders – tenis vb ) sorumluluğu tümüyle ailesine aittir.

6.3.- Üye olacak çocuğun tesis alanlarını kullanmadan önce doktorunun onayının alınması gerekli olup, Kulüp bu onayın alınıp alınmamasından veya üye olacak çocuğun sağlık durumunun ne olduğunun tespitinden sorumlu değildir.

6.4.- Üye çocuğu, Üyenin giriş ve çıkışlarını imza karşılığı kaydettirmek ve üyelik kartını göstermek koşulu ile Kulüp faaliyetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Kulüp’ün ücret talep etme hakkı saklıdır.

6.5.- Çocuğun Çocuk Kulübünde kalış süresi maksimum 2 saat ile sınırlıdır. 2 saati aşan süreler de her saat başı ücret uygulanmakta olup, ücret bilgisi çocuk kulübü yetkilileri tarafından verilmektedir.

6.6.- Çocuk Kulübünün hizmet saatleri, kulüp kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir veya bu hizmet tamamen kaldırılabilir.

6.7.- Çocuğu Çocuk Kulübünde bulunan ailelerin çocuğu bıraktıktan sonra Dalyan Kulüp’ten ayrıldığının tespit edilmesi halinde Kulübün bir sonraki sefer çocuğu çocuk kulübüne kabul etmeme hakkı saklıdır.

6.8.-Kids Club kuralları alan içinde görünür bir yerde belirtilmiş olup üye bu kurallara uyacağını kabul eder.

MADDE 7:


Kulübümüzde departmanların ve aktivitelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Üyelerimizin anılan saatlere uyması ve bu saatlerin dışında hizmet talep etmemesi rica olunur.

ÜYELİĞİ DONDURMA ŞARTLARI:


MADDE8:

• Askerlik hizmeti: Askerlik hizmetine tabi üyeler, ilgili makamlarca onaylı sülüs kâğıdını Kulüp’e ibraz ettiği takdirde Kulüp, askerlik görevini yerine getirecek üyenin üyeliğini sülüs kâğıdından yazılı olan süre kadar dondurabilir.

• Hamilelik durumu: Kulüp, hamile olan üyenin hastaneden aldığı “Hamileliği dolayısı ile spor yapamaz” sağlık raporunu dikkate alarak, raporda belirtilen sure kadar üyeliğinin dondurulmasına karar verebilir.

• Ağır hastalık ve sakatlanma: Üyenin hastalık veya sakatlık suresi 15 günü geçerse, durumu teyit ve tespit eden sağlık raporunu Kulüp’e ibraz edecektir. Sağlık raporunda Üyenin spor yapamayacağına dair ifade bulunmadığı takdirde üyelik dondurulmaz.

ÜYELİĞİ SONA ERDİREN HALLER:


MADDE 9:

İşletme, Üyelik Koşulları ve Üyelik Kurallarına ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde geçen maddelerden herhangi birine aykırı davranan üyelerin Kulüp yönetimi tarafından alınacak karar ile üyelik haklarına son verilir. Ayrıca aşağıdaki hallerde Üyelik Sözleşmesi Kulüp tarafından bildirimsiz olarak feshedilebilir;

9.1.-Üyeliğin devamının özellikle saldırgan ve tehdit edici davranışlar veya sosyal yasama aykırı hareketler sebebiyle Kulübün saygınlığına ve menfaatlerine zarar vermesi,

9.2.-Üyelik Sözleşmesi’ndeki hükümlerin ihlal edilmesi,

9.3.-Üyelik ücretleri veya diğer ödemeleri, ödenmesi gereken meblağ bildirilmiş olmasına rağmen Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde ve bildirilen süre içerisinde ödenmemesi,

9.4.-Üyenin, diğer üyelere, misafirlerine veya kulüp personeline karşı yüz kızartıcı eylemler, şiddet içeren hareketlerde, küçük düşürücü davranışlarda bulunması,

9.5.- Sosyal medyada, internet sitelerinde ve/veya herhangi bir mecrada itibar zedeleyici, küçük düşürücü yorumlarda bulunması,
Üye, üyeliğin, yukarıda belirtilen nedenlerden herhangi biri nedeniyle feshi halinde, Kulüp’ten kulüp giriş bedeli/aidatı ve üyelik bedeli iadesi, maddi- manevi tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını, bunun yanı sıra Kulüp’ün, Üyeden bir yıllık üyelik ücreti kadar cezai şart ödenmesini talep edebileceğini peşinen kabul ve beyan eder.
Üye, işbu Sözleşme kapsamında, üyeliğini kendi isteği ile sona erdiren üyelere üyelik bedellerinin iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:


MADDE 10:


İşbu Sözleşme ’de ve/veya Kulüp Kurallarında Yönetim tarafından şartlara ve zamana göre gerekli değişiklikler yapılabilir, yeni maddeler ilave edilebilir.

KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ:


MADDE 11:


Kulüp sunduğu hizmetler ve çalışmalarla ilgili kurallar ve uygulamalarda zaman ve ihtiyaca bağlı değişiklikler yapabilir. Olabilecek bütün değişiklikler, üyelere yazılı, sözlü ve görsel olarak kulüp içerisinde ve/veya ( www.dalyanclub.com ) web sayfasında ilan edilir.
Ancak, kuralların her zaman son revize edilmiş hali Kulüp web sayfasındaki olarak kabul edilir.
Üyeler bu sözleşmede bulunan ve/veya sonrasında ilan edilen tüm kuralları peşinen kabul etmiş olup her kurala uymak ile yükümlüdür.

DELİL SÖZLEŞMESİ:


MADDE 12:

Üye, işbu Sözleşme nedeniyle çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil) Kulüp’ün defterlerinin, bilgisayar kayıtlarının  ve her türlü şirket kayıtlarının, belgelerin geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeler Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:


MADDE 13:

Üye ile Kulüp arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbulAnadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.